Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

Met dit deel van de Loon op Zand website willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van CO2-beleid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen ons bedrijf. Loon op Zand heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

Download het Jaarplan
Download de Rapportage 2020 H1
Jaarbeoordeling CO2 2019

MVO